Instalace FVE o výkonu 19,8 kWp v areálu společnosti Jaromír Lachnit

 

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001446

Popis projektu: Realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,8 kWp bez akumulace el. energie na budovách pro výrobu a skladování v areálu podnikání p. Jaromíra Lachnita. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu p. Lachnita (odběrném místě).

Cíle projektu: Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.